Vabimo vas na 3. sejo sveta staršev Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani v šol. letu 2016/2017, ki bo

v SREDO, 15.3.2017,

OB 17.30 URI V UČILNICI ZGODOVINE MATIČNE ŠOLE

JANKA MODRA, DOL  PRI  LJUBLJANI

 

DNEVNI RED:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Potrjevanje zapisnika ter pregled izvršitve sklepov seje sveta staršev z dne 14.11.2016.
  3. Imenovanje upravnega odbora šolskega sklada.
  4. Obravnava in potrditev predlogov sprememb:
    • Pravil šolskega reda in
    • Vzgojnega načrta.
  5. Razno, pripombe in predlogi staršev.

Predsednik sveta staršev:

Jure Rabič l.r.

 

 

 

 

(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1)