Verižna reakcija (angleško Chain Reaction) je evropski šolski projekt, ki vključuje od 14 do 16 let stare učence in njihove učitelje. Projekt je sestavni del 7. okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti. To je glavno orodje EU za financiranje raziskav v Evropi.

V projekt Chain Reaction je vključenih 9 evropskih držav (vključno s Slovenijo) ter Gruzija in Jordanija. Namen projekta je razvijanje naravoslovno-tehniškega razmišljanja in praktičnih spretnosti sodelujočih učencev in sicer tako, da jih vpeljemo v inovativen in ustvarjalen način spoznavanja naravoslovno-tehniških vsebin. Pri tem učenci sodelujejo tako z znanstveniki, gospodarstveniki kot tudi z učitelji. Vsebine so osredotočene na okoljske naravoslovno-tehniške vsebine in perspektive življenja v vesolju.

To je EU projekt , Okvirni program 7 (Framework programe 7 – FP7), sodeluje 12 držav, 10 iz EU + Gruzija in Jordanija. Projekt se je formalno začel 1. junija 2013, v sredini junija je bil uvodni sestanek partnerjev (kick-off meeting) na Sheffield Hallam University, ki so tudi koordinator celega projekta.

Eden od 12 partnerjev je UL, Pedagoška fakulteta, poleg splošnih nalog smo zadolženi tudi za koordinacijo delovnega paketa namenjenega prilagajanju vsebine naravoslovno-tehniških tem nacionalnem šolskim okvirom.

Projekt se bo v šolskem letu 2014/2015 izvajal v sodelovanju z učitelji in pod vodstvom Urške Kovač Grad in Nejca Žagarja.