VODILNI IN VODSTVENI DELAVCI

ravnatelj

Gregor Pečan

01 564 73 17

pomočnica ravnatelja

Mira Bokalič

01 563 90 24

pomočnica ravnatelja

Damjana Jerše

01 563 90 24

vodja Podružnične šole Dolsko

Zvonka Miklavc

01 564 71 47

vodja Podružnične šole Senožeti

Lilijana Meden Fuchs

01 564 02 35

 STROKOVNI DELAVCI

psihologinja (svetovanje, diagnostika, koordinacija učne in dodatne strokovne pomoči)

Špela Debeljak

059 33 68 35

psihologinja (subvencije, preventivne dejavnosti)

Mateja Grčar

059 33 68 32

socialna pedagoginja (vpis v šolo, vpis v srednjo šolo, nadarjeni učenci)

Darja Moder Urbanč

059 33 68 39

socialna pedagoginja (individualna in skupinska pomoč, nacionalno preverjanje znanja)

Maja Cerar

01 564 48 24

specialne pedagoginje (DSP) Mojca Bohinc, Katarina Kaja Hršak, Urška Romih, Špela Krobat, Monika Stojko
mobilna logopedinja (OŠ Roje) Kristina Cigale
knjižničarka

Andreja Peklaj Zibelnik, Darja Dukarič

059 33 68 33

organizatorka šolske prehrane

Mojca Tkalec Zoran

059 33 68 32

računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti

Matjaž Lipovšek

matjaz.lipovsek@gmail.com

ADMINISTRATIVNO – FINANČNI DELAVCI

poslovna sekretarka

Metka Lupše

01 564 70 67

fax: 01 564 73 07

računovodkinja

Mojca Dolar

059 33 68 37

knjigovodkinja

Irena Javornik

059 33 68 37

knjigovodkinja in administratorka

Milena Novak

01 564 48 24

PEDAGOŠKI DELAVCI 

TEHNIČNI DELAVCI

Matična šola v Dolu PŠ Dolsko PŠ Senožeti
hišniki

Jože Erzar

Bojan Debenec

Primož Peršin Stanko Rovšek
šoferji šolskega kombija Vlado Tomašič

Primož Peršin

Stanko Rovšek

vodja kuhinje Rajko Pečan
kuhar, kuharica

Uroš Ceglar

Natalija Jazbinšek

kuharske pomočnice

Urša Žižek

Urška Erzar

Marija Morela

Nataša Polanec

Milena Uštar

Aleksandra Jenko Černivec

Marija Morela
čistilke

Erika Hvala

Ljuba Oražem

Nina Okorn

Dragica Boštjančič

Anica Štefančič

Aleksandra Debevec

Majda Ivanušič

Marija Morela