Delo šolske svetovalne službe poteka v skladu s Programskimi smernicami za delo svetovalne službe v osnovni šoli. V tem šolskem letu bo svetovalna služba prioritetno usmerjena v delo z učenci s posebnimi potrebami, z nadarjenimi učenci ter na področje poklicne orientacije in vzgojno-preventivnih dejavnosti.

Kontakt s svetovalno službo je možen preko centralne telefonske številke (01/5647067), na kateri poveste, s kom želite govoriti.

IME IN PRIIMEK IZOBRAZBA PODROČJE DELA
Špela Debeljak Psihologinja Učne težave, izvajanje preventivnih dejavnosti, psihološko in drugo svetovanje, koordinatorka dela z učenci s posebnimi potrebami, vodja svetovalne službe
Darja Moder Urbanč Socialna pedagoginja Izvajalka dodatne strokovne pomoči, vpis in prešolanje, poklicna orientacija, izvajanje preventivnih dejavnosti, koordinacija dela z nadarjenimi učenci, mediacijski pogovor
Maja Cerar Socialna pedagoginja Izvajalka dodatne strokovne pomoči ter individualne in skupinske pomoči, NPZ
Mojca Bohinc Specialna pedagoginja Izvajalka dodatne strokovne pomoči (na porodniškem dopustu)
Katarina Kaja Hršak Specialna pedagoginja Izvajalka dodatne strokovne pomoči ter individualne in skupinske učne pomoči (nadomeščanje porodniškega dopusta), vodja aktiva
Špela Hribar Pedagoginja, psihologinja Izvajalka dodatne strokovne pomoči ter individualne in skupinske učne pomoči (na porodniškem dopustu)
Deja Kuhar Pedagoginja Izvajalka dodatne strokovne pomoči in individualne in skupinske učne pomoči
Martina Larsson Pedagoginja Izvajalka dodatne strokovne pomoči ter individualne in skupinske učne pomoči
Katja Podmenik Inkluzivna pedagoginja Izvajalka dodatne strokovne pomoči ter individualne in skupinske učne pomoči v šoli in v vrtcu
Ajda Strnad Socialna pedagoginja Izvajalka dodatne strokovne pomoči ter individualne in skupinske učne pomoči (nadomeščanje porodniškega dopusta)
Nataša Polanec Začasna spremljevalka

Dodatno strokovno pomoč učencem nudijo tudi mobilna logopedinja iz OŠ Roje:

IME IN PRIIMEK IZOBRAZBA
Kristina Cigale Logopedinja

 

(Skupno 693 obiskov, današnjih obiskov 2)