Sodelovanje s starši bo potekalo v obliki roditeljskih sestankov in govorilnih ur.

  1. roditeljski sestanek v septembru 2016,
  2. roditeljski sestanek v februarju 2017,
  3. roditeljski sestanek v maju 2017.