UČBENIŠKI SKLAD

Šola učencem omogoča brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. Ob izteku šolskega leta mora učenec komplet v celoti vrniti. Za izgubljen ali poškodovan učbenik mora učenec plačati ustrezno odškodnino. Učenec je dolžan učbenike oviti. Skrbnica učbeniškega sklada je Andreja Peklaj Zibelnik.

Učbeniki, delovni zvezki in pripomočki za učence v šolskem letu 2018/19:

PŠ Senožeti:

PŠ Dolsko:

MŠ Dol: