V letošnjem šolskem letu našo šolo obiskuje 736 učencev in učenk.

Za vse učence Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani na naši šoli veljo HIŠNI RED in PRAVILA ŠOLSKEGA REDA.