V letošnjem šolskem letu našo šolo obiskuje 309 učenk in 309 učencev, skupaj kar 618.

Za vse učence Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani na naši šoli veljo HIŠNI RED in PRAVILA ŠOLSKEGA REDA.