Na matični in podružnični šoli se bodo predstavniki oddelkov srečevali na sestankih šolske skupnosti učencev. Izvajali bodo dejavnosti po načrtovanem programu za šolsko leto 2015/2016. Tudi letos se bo šolska skupnost vključevala v dobrodelne akcije in razne projekte, ki bodo potekali na šoli.

Mentorice:

  • Damjana Jerše (6.–9. razred Dol)
  • Andreja Žnidaršič (2.–5. razred Dol)
  • Darja Kukovica (1.–5. razred Dolsko)
  • Lilijana Meden-Fuchs (1.–5. razred Senožeti)