Dne 29. 9. 2017 bodo imeli učenci devetih razredov ekskurzijo v Prekmurje. Program vsebuje oglede naravnih in kulturnih znamenitosti Obanonskih pokrajin s posebnim poudarkom na Prekmurju. Učenci si bodo ogledali: Pokrajinski muzej in evangeličansko cerkev v Murski Soboti, Energijski park Bukovniško jezero, Tropski vrt Ocean Orchids, prekmursko vas Filovci in Plečnikovo cerkev v Bogojini.  Odhod avtobusa za učence bo ob 7.10 izpred OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.  Vrnili se bomo predvidoma med 19.00 in 19.30. Avtobus bo peljal do Senožeti, prevoza s kombijem ne bo. Prehrana: učenci naj poleg šolske malice prinesejo s seboj še primerno količino hrane in napitkov! Kosilo bo organizirano.  Za ekskurzijo se morajo učenci primerno obleči in obuti. Uporaba mobitela in drugih avdiovizualnih sredstev ni dovoljena.  Pripomočki: ročni zemljevid Slovenije, mapa, 2 prazna lista, pisalo, sredstvo proti komarjem. Naloge učencev: Na ekskurziji aktivno sodelujejo, spremljajo razlago ter upoštevajo navodila spremljevalcev in se primerno obnašajo. Za vse delo bodo ocenjeni.  Stroške ekskurzije (okoli 30 € – prevoz in vstopnine) boste starši plačali po prejeti položnici.

Učencem želim, da bi se čim več naučili in prijetno preživeli dan.

Vodja ekskurzije

Dragica Setnikar Kuclar

Videm, 22. 9. 2017