PRIPRAVE NA ODPRTJE ŠOLE ZA UČENCE 1. TRILETJA

Spoštovani starši!

 

Obveščamo vas, da se šole pripravljamo na vračanje učencev 1. triletja (1.–3. razred) v šolo. Učenci se bodo v šolo vrnili 26. 1. 2021, o čemer nas je z okrožnico obvestilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

Kljub temu, da ste nam starši v začetku decembra že posredovali nekatere podatke, ki vplivajo na organizacijo vračanja učencev v šolo in na samo izvajanje vzgojno-izobraževanega dela, bi radi preverili, ali ti podatki še držijo in vas vljudno prosimo za sodelovanje.

 

Prosimo, da razredničarki svojega otroka sporočite, ali je prišlo po našem decembrskem povpraševanju do sprememb in ji sporočite

  • kako bo vaš otrok prihajal v šolo (če bo koristil šolski prevoz, sporočite vstopno oz. izstopno postajo),
  • ali bo potreboval jutranje varstvo (od katere ure dalje) in
  • ali bo potreboval podaljšano bivanje (kdaj bo odhajal domov).

 

Razredničarki vašega otroka podatke z elektronskim sporočilom posredujte

do petka, 22. 1. 2021, do 10.00.

 

Ponovno prosimo, da resno razmislite, ali vaš otrok resnično potrebuje prevoz s šolskim avtobusom, ali res potrebuje jutranje varstvo pred 7.30, ali res nujno potrebuje podaljšano bivanje. Daljši čas druženja in bivanja v šoli pomeni tudi večjo možnost za morebitni prenos okužbe.

 

Da se boste tudi sami lažje odločili in organizirali, vam sporočamo nekaj pomembnih informacij, ki so sicer enake kot so bile decembra.

 

Učenci 3. a in 3. b bodo imeli v tem času pouk v MŠ Dol.

 

Glede PREVOZA učencev v šolo/domov sporočamo, da se priporoča, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbite starši. Zavedamo se, da vsi tega ne morete zagotoviti, zato bomo organizirali šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo koristilo šolski prevoz.

 

Šola mora namreč, zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov in navodil NIJZ, na avtobusu določiti stalen sedežni red, ki bo šoli v primeru suma na okužbo ali potrjene okužbe pri posamezniku pomagal pri prepoznavanju tesnih in/ali visoko rizičnih stikov z okuženo osebo, ki jih bo sedaj šola morala raziskati, če bo do tega prišlo. Vsakemu učencu bo določena številka avtobusa, na katerem se bo peljal v šolo in domov, in številka sedeža, na katerem bo sedel.

 

Zjutraj in popoldan bo organizirana le ena vožnja šolskega avtobusa.

Zjutraj bo avtobus vozil po voznem redu 1. jutranje vožnje, kot je objavljeno na spletni strani šole.

Popoldan bo avtobus izpred MŠ Dol odpeljal ob 15.35, izpred PŠ Dolsko pa ob 15.40. Po potrebi bo zagotovljen tudi prevoz s šolskim kombijem.

 

Šola bo poleg POUKA organizirala tudi

JUTRANJE VARSTVO (JV) in PODALJŠANO BIVANJE (PB).

 

Vse tri oblike je potrebno za učence organizirati tako, da bodo učenci ves čas v svojem oddelku, učenci se ne smejo mešati ali združevati z učenci drugih oddelkov, zato mora šola za vsak oddelek posebej organizirati jutranje varstvo in podaljšano bivanje, četudi bi bil v JV ali PB le en učenec iz oddelka.

 

Učenci bodo ob 7.30 začeli s poukom v svojem oddelku v svoji učilnici ali pa bodo ob 7.30 v svojem oddelku v svoji učilnici s svojo učiteljico v JV do začetka pouka po urniku.

 

Glede PREHRANE bomo upoštevali, da bo vaš otrok koristil vse obroke prehrane, na katere je bil naročen že pred zaprtjem šole. Če bo to drugače, razredničarko opomnite sami.

Obroki bodo organizirani v matičnih učilnicah, tako da ne bo prišlo do mešanja učencev.

 

Ko bomo prejeli vse potrebne podatke z vaše strani, vas bomo z vsemi navodili, informacijami in protokoli seznanili, hkrati pa jih bomo objavili na spletni strani šole.

 

Hvala za pomoč in sodelovanje.

 

SPREMEMBA ŠOLSKEGA KOLEDARJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Spoštovani starši!

 

Z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo bili seznanjeni, da se zaradi nemotenega opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela spremeni šolski koledar za šolsko leto 2020/2021 in ocenjevanje znanja.

Ministrica je s sklepom, ki velja od 26. 11. 2020 dalje, določila, da se vzgojno-izobraževalno delo izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, to je od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021 oz. za učence 9. razreda do 15. 6. 2021.

Prav tako je s sklepom določeno, da se ocenjevanje znanja izvaja pred učenkami/učenci oddelka ali skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno. Podrobneje je določeno število ocen, ki jih morajo učenci pridobiti pri posameznem predmetu.

Celoten sklep je dostopen na naslednji povezavi: Sklep ministrice

 

VZGOJNO-IZBRAŽEVALNO DELO OD 9. 11. 2020 DALJE

Spoštovani!
Z okrožnico MIZŠ smo bili seznanjeni, da bo pouk od 9. 11. 2020 dalje za vse učence potekal
na daljavo.
ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA je bil že pred jesenskimi počitnicami vzpostavljen enotni
komunikacijski kanal, ki se bo uporabljal tudi v prihodnje;
- pouk bo potekal preko Arnesovih spletnih učilnic in
- v živo preko Zoom-a ali Jitsi Meet-a.
V spletnih učilnicah bo v ponedeljek do 8.00 objavljen tedenski načrt dela
- za posamezni predmet posameznega oddelka,
- po dnevih in urah.
Morebitna dodatna gradiva za posamezno uro posameznega predmeta bodo v spletni učilnici po
potrebi objavljena naknadno (npr. video posnetek, delovni list …).
Razredniki bodo učence obvestili o načrtu ur pouka v živo (video ure).
Obvestilo bo posredovano preko pripomočka Komunikacija v eAsistentu.

ZA UČENCE OD 1. DO 5. RAZREDA bo pouk na daljavo potekal bolj prilagojeno starostni stopnji.
- Pri najmlajših učencih, od 1. do 3. razreda, bodo učitelji vzpostavili dnevno rutino, znotraj
katere bodo učenci seznanjeni s strukturo šolskega dneva. Učenci bodo prejeli kratka in jasna
navodila za delo, ki jih bodo učitelji posredovali postopoma. Učitelji bodo vzpostavili tudi video
stik z učenci, pri čemer pa bo potrebna pomoč staršev. V največji možni meri bomo upoštevali,
da bo vloga staršev le v občasni podpori učencu, ki jo potrebuje. Po potrebi bodo učitelji
vzpostavili video stik s starši učencev in jim bodo predstavili način dela, razjasnili dileme in
odgovorili na vprašanja.
- Za učence 4. in 5. razreda bo pouk potekal preko
o Arnesovih spletnih učilnic in
o v živo preko Zoom-a ali Jitsi Meet-a.
Učitelji bodo upoštevali zmožnosti učencev glede na starostno stopnjo in dejavnosti organizirali
tako, da jih bodo učenci lahko opravili čim bolj samostojno. Vzpostavili bodo rutino dela na
tehničnem področju, področju podajanja navodil in pri sprejemanju povratnih informacij.
Učenci bodo prejeli kratka in jasna navodila glede samostojnega učenja. Učitelji bodo z učenci
vzpostavili video stik, pri čemer bodo upoštevali, kdo v večji meri potrebuje tako obliko stika z
učiteljem. V največji možni meri bomo upoštevali, da bo vloga staršev le v občasni podpori
učencu, ki jo potrebuje.

S skupnimi močmi bomo zagotovo uspešni, kolikor nam trenutne razmere dopuščajo.
Prijazno vas pozdravljamo in vam želimo vse dobro!

Vodstvo šole:

Janja Klander Merc
Damjana Jerše in
Gregor Pečan

 

Prejemanje računov

Olajšajte si poslovanje, znižajte stroške provizij in se namesto položnic odločite za prejemanje računov:

• preko e – računa v vašo spletno banko
• računov na e –naslov
• plačevanje preko trajnika

Podrobnosti si preberite na tej povezavi.

 

OBVESTILO O SPREMEMBI TRR

 

Priporočila za ravnanje ob sumu/pojavu koronavirusa v vzgojno-izobraževalnih zavodih

 

KOLEDAR

januar 2021
PTSČPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Dec   Feb »
 

ŠOLE

 

ARHIV

 
 

Arhiv za oktober, 2017

 
 
 
 

 

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

http://www.eu-skladi.si/

 

AAI prijava

Za upravljanje z AAI-računi na zavodu je zadolžen Tomaž Bahč, ROID in mu pišite na naslov:
tomaz.bahc@guest.arnes.si

 
 
 
Dostopnost